Division Basics

Division Basics

Hvad er opdeling?

Division deler et nummer op i et lige antal dele.

Eksempel:

20 divideret med 4 =?

Hvis du tager 20 ting og placerer dem i fire lige store grupper, vil der være 5 ting i hver gruppe. Svaret er 5.20 divideret med 4 = 5.

Skilte til division

Der er en række tegn, som folk kan bruge til at indikere opdeling. Den mest almindelige er ÷, men backslash / bruges også. Nogle gange vil folk skrive et nummer oven på et andet med en linje imellem. Dette kaldes også en brøkdel.

Eksempeltegn for 'a divideret med b':

a ÷ b
a / b
til
b

Udbytte, divisor og kvotient

Hver del af en divisionsligning har et navn. De tre hovednavne er udbyttet, deleren og kvotienten.
  • Udbytte - Udbyttet er det antal, du deler op
  • Divisor - Divisoren er det nummer, du deler med
  • Kvotient - Kvotienten er svaret
Udbytte ÷ Divisor = kvotient

Eksempel:

I problemet 20 ÷ 4 = 5

Udbytte = 20
Skillevæg = 4
Kvotient = 5

Særlige tilfælde

Der er tre specielle tilfælde at overveje, når man deler.

1) Deling af 1: Når du deler noget med 1, er svaret det originale tal. Med andre ord, hvis deleren er 1, er kvotienten lig med udbyttet.

Eksempler:

20 ÷ 1 = 20
14,7 ÷ 1 = 14,7

2) Deling med 0: Du kan ikke dele et tal med 0. Svaret på dette spørgsmål er udefineret.

3) Udbytte er lig med Divisor: Hvis udbyttet og divisoren er det samme antal (og ikke 0), er svaret altid 1.

Eksempler:

20 ÷ 20 = 1
14,7 ÷ 14,7 = 1

Resten

Hvis svaret på et opdelingsproblem ikke er et helt tal, kaldes 'resterne' resten.

For eksempel, hvis du skulle prøve at dele 20 med 3, ville du opdage, at 3 ikke deler sig jævnt i 20. De nærmeste tal til 20, som 3 kan dele i, er 18 og 21. Du vælger det nærmeste tal, som 3 deler sig i det er mindre end 20. Det er 18.

18 divideret med 3 = 6, men der er stadig nogle rester. 20 -18 = 2. Der er 2 tilbage.

Vi skriver resten efter et 'r' i svaret.

20 ÷ 3 = 6 r 2

Eksempler:

12 ÷ 5 = 2 r 2
23 ÷ 4 = 5 r 3
18 ÷ 7 = 2 r 4

Opdeling er det modsatte af multiplikation

En anden måde at tænke på division er som det modsatte af multiplikation. Med det første eksempel på denne side:

20 ÷ 4 = 5

Du kan gøre det omvendte ved at erstatte = med et x-tegn og ÷ med et lige tegn:

5 x 4 = 20

Eksempler:

12 ÷ 4 = 3
3 x 4 = 12

21 ÷ 3 = 7
7 x 3 = 21

Brug af multiplikation er en fantastisk måde at kontrollere dit divisionsarbejde og få bedre score på dine matematiske prøver!

Avancerede fag for matematik til børn

Multiplikation
Introduktion til multiplikation
Lang multiplikation
Multiplikation Tips og tricks

Division
Introduktion til division
Lang division
Division Tips og tricks

Brøker
Introduktion til brøker
Ækvivalente brøker
Forenkling og reduktion af brøker
Tilføje og trække fraktioner
Multiplikation og opdeling af brøker

Decimaler
Decimaler Stedværdi
Tilføje og trække decimaler
Multiplikation og opdeling af decimaler
Statistikker
Gennemsnit, median, tilstand og rækkevidde
Billedgrafer

Algebra
Rækkefølge for operationer
Eksponenter
Forhold
Nøgletal, brøker og procentdele

Geometri
Polygoner
Kvadrilaterale
Trekanter
Pythagoras sætning
Cirkel
Omkreds
Overfladeareal

Diverse
Grundlæggende love i matematik
Primtal
Romerske tal
Binære tal