Uligheder

Uligheder

I de fleste matematiske problemer prøver du at finde det nøjagtige svar. Vi bruger lighedstegnet '=' for at sige, at to ting er ens. Men nogle gange vil vi bare vise, at noget er større eller mindre end noget andet. Eller måske vil vi bare sige, at to ting ikke er ens. Disse tilfælde kaldes uligheder.

Særlige tegn

Der er specielle tegn brugt med uligheder for at angive, hvilken side der er større, hvilken side er mindre, eller at de to sider ikke er ens.

Her er de fem store ulighedstegn:

<

>& # x2260;
Mindre end
mindre end eller lig med
bedre end
større end eller lig med
ikke lige


Større end eller mindre end

Når du vil sige, at en ting er større end en anden, bruger du tegnene større end eller mindre end. Du lægger den brede del af skiltet mod den større side og den lille del eller peger mod den mindre side.

Eksempler:

8> 3
4< 9
0< 12

Du kan også bruge variabler som denne:

a + b< 17
22> og
(x + y) x 8< z

Hvis du har brug for at huske, hvilken vej det større end eller mindre end tegnet skal pege på, kan du huske det på denne måde. Tænk på tegnet som en alligators mund. Alligatoren vil spise den større side. Sådan her:Tilføjelse i et ligetegn

Når vi vil sige, at noget er større end eller lig med noget andet, tilføjer vi et lige tegn. Dette symbol ser sådan ud: . Som du kan se, er det en slags kombination af> tegnet plus = tegnet.

Vi bruger den modsatte type tegn, når vi vil indikere mindre end eller lig med, som denne: .

Eksempel på problemer:

1) Nummeret X kan være 3 eller et hvilket som helst tal større end 3. Du kan skrive dette som:

X ≥ 3

2) Nummeret Y kan være 2 eller et hvilket som helst tal mindre end 2. Du kan skrive dette som:

Y ≤ 2

3) Billy havde 6 slikbarer. Amy spiste nogle af sine slikbarer. Hvor mange slikbarer har Billy nu?

# slikbarer< 6

4) Jacob havde 11 matematiske problemer til hjemmearbejde. Vi ved, at han fik 4 problemer korrekte, men vi kender ikke resultaterne af de andre problemer. Hvor mange fik Jacob ret?

# svar korrekt ≥ 4

Flere uligheder

Nogle gange kan du bruge mere end af disse tegn i det samme udtryk for at angive et interval. For eksempel, hvis du havde mellem 3 og 9 æbler, ville du skrive:

3< apples < 9

Hvis du havde mindst 12 kugler, og så mange har 20 kugler:

12 ≤ kugler ≤ 20Børne matematikemner

Multiplikation
Introduktion til multiplikation
Lang multiplikation
Multiplikation Tips og tricks
Firkantet og Firkantet rod

Division
Introduktion til division
Lang division
Division Tips og tricks

Brøker
Introduktion til brøker
Ækvivalente brøker
Forenkling og reduktion af brøker
Tilføje og trække fraktioner
Multiplikation og opdeling af brøker

Decimaler
Decimaler Stedværdi
Tilføje og trække decimaler
Multiplikation og opdeling af decimaler

Diverse
Grundlæggende love i matematik
Uligheder
Afrundende numre
Væsentlige cifre og tal
Primtal
Romerske tal
Binære tal
Statistikker
Gennemsnit, median, tilstand og rækkevidde
Billedgrafer

Algebra
Eksponenter
Lineære ligninger - Introduktion
Lineære ligninger - hældningsformer
Rækkefølge for operationer
Forhold
Nøgletal, brøker og procentdele
Løsning af algebraligninger med addition og subtraktion
Løsning af algebraligninger med multiplikation og division

Geometri
Cirkel
Polygoner
Kvadrilaterale
Trekanter
Pythagoras sætning
Omkreds
Hældning
Overfladeareal
Volumen af ​​en kasse eller terning
Volumen og overflade af en kugle
Volumen og overflade af en cylinder
Volumen og overflade af en kegle