Organisk kemi

Organisk kemi

Hvad er organisk kemi?

Organisk kemi er undersøgelsen af ​​forbindelser, der indeholder elementet kulstof . Dette er et vidtgående emne, der overlapper andre videnskaber som biokemi, medicin og materialevidenskab. Organiske kemikere studerer egenskaber, struktur og kemiske reaktioner af organiske forbindelser.

Hvorfor er kulstof vigtigt?

Kulstof er det centrale element i alle levende organismer. Det er grundlaget for alt liv på jorden. Ved at studere kulstof og organiske forbindelser kan forskere lære mere om livet, menneskekroppen og hvordan det fungerer.

Organiske molekyler

De fleste organiske molekyler består af lange ringe eller kæder af kulstofatomer med andre atomer fastgjort. Almindelige grundstoffer foruden kulstof (C), der findes i organiske forbindelser, inkluderer hydrogen (H), ilt (O), nitrogen (N), fosfor (P) og svovl (S). Nogle eksempler på organiske molekyler inkluderer:
  • Kulhydrater - Kulhydrater består kun af kulstof, brint og ilt. De inkluderer stivelse og sukker og spiller en vigtig rolle i vores daglige liv.
  • Lipider - Lipider inkluderer fedt og voks. De bruges til langvarig lagring af energi i livsformer.
  • Proteiner - Proteiner består af lange kæder af aminosyrer. Proteiner spiller en vigtig rolle i næsten enhver proces, der finder sted i celler.
  • Nukleinsyrer - Nukleinsyrer udgør lange kæder af komponenter såsom DNA og RNA. DNA bærer information såsom gener, som proteinmolekyler kan bruges til. RNA hjælper med at flytte DNA-koden fra opbevaring til, hvor den kan bruges.
Typer af organiske forbindelser eller funktionelle grupper

Der er en række typer organiske forbindelser. Forskere deler disse op i funktionelle grupper baseret på typen af ​​element, der er fælles for gruppen ud over kulstof. Disse grupper har lignende egenskaber, fordi de har lignende molekyler.

Kulbrinter

Kulbrinter danner en funktionel gruppe af organiske forbindelser, der kun består af hydrogen og kulstofatomer. Inden for gruppen af ​​carbonhydrider er andre grupper, såsom alkaner. Alkaner inkluderer etan, propan, methan og butan. Mange af disse forbindelser bruges til opvarmning og madlavning. Andre grupper af carbonhydrider er alkener og alkyner.

Andre elementer

Andre elementer, som kulstof kombinerer med til dannelse af organiske forbindelser, omfatter ilt, nitrogen, svovl, fosfor og bor.

Organisk syntese

Organisk syntese er processen med at fremstille organiske forbindelser. Mange af de produkter, vi bruger hver dag, er fremstillet af organiske forbindelser produceret i store fabrikker. Eksempler på disse inkluderer plast, alkohol, gummi og farvestoffer.

Hvad er forskellen mellem organisk kemi og biokemi?

Vi lærte, at organisk kemi er studiet af forbindelser, der indeholder kulstof. Biokemi er på den anden side studiet af kemiske processer i biologiske systemer. Disse to videnskaber overlapper ofte, da organiske forbindelser spiller en vigtig rolle i mange kemiske processer.

Interessante fakta om organisk kemi
  • Kulstof forekommer i sin rene form i naturen som grafit og diamant.
  • Omkring 18 procent af den menneskelige krop er kulstofatomer.
  • Charles Goodyear fandt, at kombinationen af ​​gummi med svovl gjorde det muligt for gummiet at være mere holdbart på tværs af temperaturer.
  • Syntetiske farvestoffer fremstillet af organiske forbindelser har tilladt fremstilling af farvestoffer snarere end at bruge planter til farvestoffer.
  • DNA-molekyler er meget lange. Hvis du strakte en ud, ville den være cirka tre meter lang.