Forhold

Forhold


Et forhold er en måde at vise et forhold på eller sammenligne to tal af samme art.

Vi bruger forhold til at sammenligne ting af samme type. For eksempel kan vi bruge et forhold til at sammenligne antallet af drenge til antallet af piger i dit klasseværelse. Et andet eksempel ville være at sammenligne antallet af jordnødder med antallet af samlede nødder i en krukke blandede nødder.

Der er forskellige måder, vi bruger til at skrive forhold, og de betyder alle det samme. Her er nogle af måderne, du kan skrive forholdet mellem antallet af B (drenge) og G (piger) på:

forholdet mellem B og G
B er til G
B: G

Bemærk, at når du skriver forholdet, placerer du den første periode først. Dette synes åbenlyst, men når du ser spørgsmålet eller forholdet skrevet som 'forholdet mellem B og G', så skriver du forholdet B: G. Hvis forholdet blev skrevet 'forholdet mellem G og B', ville du skrive det som G: B.

Forholdsterminologi

I eksemplet ovenfor er B og G termer. B kaldes det forudgående udtryk, og G kaldes det deraf følgende udtryk.

Eksempel på problem:

I et klasseværelse med 15 børn i alt er der 3 børn med blå øjne, 8 børn med brune øjne og 4 børn med grønne øjne. Find følgende:

Forholdet mellem blåøjede børn og børn i klassen?

Antallet af blåøjede børn er 3. Antallet af børn er 15.
Forhold: 3:15

Forholdet mellem brune øjne til grønne øjne?

Antallet af brune øjne er 8. antallet af grønne øjne er 4.
Forhold: 8: 4

Absolutte værdier og reducerende forhold

I eksemplerne ovenfor brugte vi de absolutte værdier. I begge tilfælde kunne disse værdier have været reduceret. Ligesom med fraktioner kan forhold reduceres til deres enkleste form. Vi reducerer ovenstående forhold til deres enkleste form for at give dig en idé om, hvad dette betyder. Hvis du ved, hvordan du reducerer brøk, kan du reducere forholdet.

Det første forhold var 3:15. Dette kan også skrives som fraktionen 3/15. Da 3 x 5 = 15 kan dette reduceres, som en brøkdel, til 1: 5. Dette forhold er det samme som 3:15.

Det andet forhold var 8: 4. Dette kan skrives som brøk 8/4. Dette kan reduceres hele vejen til 2: 1. Igen er dette det samme forhold, men reduceres, så det er lettere at forstå.

For mere om forholdet se Nøgletal: Brøker og procentdeleFlere algebraemner
Ordliste for algebra
Eksponenter
Lineære ligninger - Introduktion
Lineære ligninger - hældningsformer
Rækkefølge for operationer
Forhold
Nøgletal, brøker og procentdele
Løsning af algebraligninger med addition og subtraktion
Løsning af algebraligninger med multiplikation og division