Fast, flydende, gas

Stof eksisterer i tre primære tilstande eller faser: fast, flydende og gas. Den molekylære sammensætning forbliver den samme, men måden atomerne og molekylerne bevæger sig og arrangerer sig på er forskellig. Tilstandene bestemmes af mængden af ​​tilstedeværende energi, typisk i form af varme eller tryk. Vand tjener som et glimrende eksempel, der går fra fast is til flydende vand og derefter gasformig damp, når energien stiger. Selvom det er mindre almindeligt, kan to yderligere tilstande - plasma- og Bose-Einstein-kondensater - forekomme under ekstreme temperaturforhold.


Stoffets tilstande – fast, flydende, gas, plasma og Bose-Einstein-kondensater – er fascinerende fænomener, der styrer den fysiske verden omkring os. At forstå overgangene mellem disse tilstande, drevet af energiændringer, giver indsigt i materiens grundlæggende natur og dens adfærd. Fra isterningerne i vores drinks til den luft, vi indånder, og endda stjernerne i kosmos, er principperne for materiens faser altid til stede og essentielle for vores forståelse af universet.

Videnskab >> Kemi for børn

Vi lærte i nogle af vores andre lektioner, at materien består af atomer og molekyler . Millioner og atter millioner af disse små objekter passer sammen til at danne større ting som dyr og planeter og biler. Materien omfatter det vand, vi drikker, den luft, vi indånder, og den stol, vi sidder på.

Stater eller faser

Stof eksisterer normalt i en af ​​tre tilstande eller faser: fast, flydende eller gas. Stolen du sidder på er et fast stof, vandet du drikker er flydende, og luften du indånder er en gas.

Skiftende tilstand

Atomerne og molekylerne ændrer sig ikke, men måden de bevæger sig på gør det. Vand består for eksempel altid af to brintatomer og et oxygenatom. Det kan dog tage tilstanden af ​​væske, fast stof (is) og gas (damp). Stoffet ændrer tilstand, når der tilføres mere energi til det. Energi tilføres ofte i form af varme el tryk .

Vand

Fast vand kaldes is. Dette er vand med den laveste energi og temperatur. Når de er faste, holdes molekylerne i vand tæt sammen og bevæger sig ikke let.

Flydende vand kaldes bare vand. Når isen varmes op, vil den skifte fase til flydende vand. Flydende molekyler er løsere og kan nemt bevæge sig.

Gasvand kaldes damp eller damp. Når vandet koger, bliver det til damp. Disse molekyler er varmere, løsere og bevæger sig hurtigere end de flydende molekyler. De er mere spredt fra hinanden og kan komprimeres eller klemmes.
Vandets tre tilstande
Flere stater

Der er faktisk yderligere to tilstande eller faser, som materien kan tage, men vi ser dem ikke meget i vores hverdag.

Den ene kaldes plasma. Plasma opstår ved meget høje temperaturer og kan findes i stjerner og lyn. Plasma er som gas, men molekylerne har mistet nogle elektroner og bliver til ioner.

En anden stat har det smarte navn Bose-Einstein-kondensater. Denne tilstand kan forekomme ved superlave temperaturer.

Sjove fakta om faste stoffer, væsker, gasser
  • Gasser er ofte usynlige og antager formen og volumen af ​​deres beholder.
  • Luften, vi indånder, består af forskellige gasser, men det er mest nitrogen og ilt.
  • Vi kan se gennem nogle faste stoffer som glas.
  • Når flydende benzin afbrændes i en bil, bliver det til forskellige gasser, som går i luften fra udstødningsrøret.
  • Ild er en blanding af varme gasser.
  • Plasma er langt den mest udbredte stoftilstand i universet, fordi stjerner for det meste er plasma.