Hvad er en musikalsk note?

Hvad er en musikalsk note?

Musiknoter


Udtrykket 'note' i musik beskriver tonehøjden og varigheden af ​​en musikalsk lyd.

Hvad er tonehøjden på en musiknote?

Tonehøjden beskriver, hvor lav eller høj en tone lyder. Lyd består af vibrationer eller bølger. Disse bølger har en hastighed eller frekvens, som de vibrerer ved. Tonehøjden ændres afhængigt af frekvensen af ​​disse vibrationer. Jo højere frekvensen af ​​bølgen er, desto højere lyder tonehøjden.

Hvad er den musikalske skala og notebrevet?

I musik er der specifikke tonehøjder, der udgør standardnoter. De fleste musikere bruger en standard kaldet kromatisk skala. I den kromatiske skala er der 7 hovedmusiknoter kaldet A, B, C, D, E, F og G. De repræsenterer hver sin forskellige frekvens eller tonehøjde. For eksempel har den 'midterste' A-note en frekvens på 440 Hz, og den 'midterste' B-note har en frekvens på 494 Hz.

Der er variationer af hver af disse toner kaldet den skarpe og den flade. En skarp er et halvt trin op og en lejlighed er et halvt trin ned. For eksempel ville et halvt trin op fra C være C-skarpt.

Hvad er en oktav?

Efter noten G er der et andet sæt med de samme 7 toner lige højere. Hvert sæt af disse 7 toner og deres halvtrin noter kaldes en oktav. Den 'mellemste' oktav kaldes ofte den 4. oktav. Så oktaven nedenfor i frekvens ville være den 3. og oktaven ovenfor i frekvensen ville være den 5..

Hver note i en oktav er to gange tonehøjden eller frekvensen for den samme note i oktaven nedenfor. For eksempel er en A i 4. oktav, kaldet A4, 440Hz og en A i 5. oktav, kaldet A5, er 880Hz.

metronom

Varigheden af ​​en musiknote

Den anden vigtige del af en musiknote (udover tonehøjde) er varigheden. Dette er det tidspunkt, hvor noten holdes eller spilles. Det er vigtigt i musikken, at noterne spilles i tid og rytme. Timing og måler i musik er meget matematisk. Hver note får en vis tid i et mål.

For eksempel vil en kvart note blive spillet 1/4 af tiden (eller en optælling) i et takt på 4 takter, mens en halv note ville blive spillet i 1/2 gangen (eller to tællinger). En halv note spilles dobbelt så længe som en kvart note.

Musik noder